Tehlikeli Atık Nakliyesi

Firmalardan üretim sonucu açığa çıkan veya çalışmaları sonucu çevreye zarar verecek tehlikeli atıkları çevre...

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

Firmalardan üretimleri aşamasında kaynaklanan ambalaj atıklarını tesimizde uygun kriterler çerçevesinde hazırlayıp...

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

firmalardan üretimleri aşamasında kaynaklanan ambalaj atıkları dışında kalan inert atıkları tesimizde uygun kriterler

Hurda Metal Toplama Ayırma Demir ve Demir Dışı Metal

Firmalardan kaynaklanan hurda metal malzemeleri tehlikesiz atık yönetmrliği çerçevesinde listesi aşağıda bulunan kapsamda

Ambalaj Atğı Geri Dönüşüm Tesisi Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Tüm tesislerden kaynaklanan ambalaj atığı ve inert atık kapsamındaki plastikleri tesisimizde işleyerek üretici firmalara

Tehlikesiz Kablo Geri Kazanım Tesisi

Çeşitli sektörlerden kaynaklanan tehlikesiz atık kabloları tesisimizde uygun kriterler çerçevesinde hazırlayıp geri