TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA
Firmalardan üretimleri aşamasında kaynaklanan ambalaj atıkları dışında kalan
inert atıkları tesisimizde uygun kriterler çerçevesinde hazırlayıp çevre ve şehircilik
bakanlığından lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir.