TEHLİKESİZ KABLO GERİ KAZANIM TESİSİ
Çeşitli sektörlerden kaynaklanan tehlikesiz atık kabloları tesisimizde uygun kriterler
çerçevesinde hazırlayıp geri kazanımını gerçekleştirmekteyiz.